Enjoy Outside heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij Uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Enjoy Outside met persoonlijke informatie omgaan.
Het betreft hier de volgende website: www.enjoyoutside.nl. Alle gegevens die door Enjoy Outside worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Enjoy Outside geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Enjoy Outside is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site(s). Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.
Onze site(s) maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot de Enjoy Outside behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.
Enjoy Outside gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Enjoy Outside zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site www.enjoyoutside.nl of uw ervaringen met een van onze site(s), kunt u contact met opnemen met: info@enjoyoutside.nl