Op al onze producten geldt de wettelijk bepaalde fabrieksgarantie. Mocht u zich willen beroepen op de fabrieksgarantie, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit per e-mail aan ons te melden: info@enjoyoutside.nl. Hierna zullen wij contact met u opnemen. Dit kan telefonisch of per mail en wij zorgen er dan voor dat uw klacht of storing zo snel mogelijk verholpen zal worden. Indien een klacht niet valt onder de garantie en er dus kosten verbonden zijn aan eventuele vervanging of reparatie van het product dan overleggen wij dit uiteraard altijd met u.

Als u iets retourneert nadat wij u hiervoor een verzendinstructie hebben gezonden, dan bent uzelf verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Enjoy Outside is dus niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van terug gestuurde zendingen.
Het is daarom belangrijk dat u zorgvuldig omgaat met de verpakking. Bewaar daarom ook altijd goed de track & trace gegevens (verzendgegevens).

Bij een gegronde klacht binnen de garantietermijn, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) voor onze rekening. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vervanging of reparatie indien de klacht ongegrond is. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte verzendkosten voor rekening van de klant. Wij zullen u dan een vrijblijvende prijsopgave sturen voor de kosten van herstel. U kunt hierna aangeven of u hiermee akkoord kunt gaan. Wordt er van reparatie tegen het aangegeven bedrag afgezien van verdere afhandeling dan zal het artikel geretourneerd worden aan de klant. De verzendkosten van deze retourzending zullen hierbij voor rekening van de klant komen. Enjoy Outside brengt in het geval van een ongegronde klacht een bedrag van € 35,00 in rekening aan onderzoeks- en administratiekosten.

Indien een klacht gegrond is, heeft de klant recht op kosteloos herstel, vervangende nieuwe onderdelen of een nieuw product. Wanneer herstel goedkoper is dan een vervangend product is het redelijk en toegestaan dat wij de keuze maken voor reparatie in plaats van omruiling van het product.

Men kan geen aanspraak maken op de garantie indien:
– bij opzettelijke beschadiging of door nalatigheid
– bij nalatig onderhoud of onoordeelkundig gebruik
– bij normale slijtage van het product
– bij beschadiging door het niet juist opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
– De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die u als klant volgens de wet.
– U hebt alleen recht op garantie wanneer u het product via Enjoy Outside hebt aangeschaft.